Hoogezand

Net gebeld door een meneer “Vollema”. Of ik wist dat er in Made veel gepest werd op scholen. En dat stichting huppeldepup met een campagne… “Ik ga daar niet aan meewerken. Goedemorgen.” Telefoonnummer was 0598 788525 (0598788525). Meteen geblokkeerd.

0598 is Hoogezand. Toeval dat de allereerste advertentieoplichters waarmee ik in de pre internet oudheid te maken kreeg (ca.1990) ook uit Hoogezand afkomstig waren? Tuurlijk niet.

Over wie hebben we het?

Het bedrijf heet Nolin BV, ook wel Uitgeverij Nolin, Nolin Uitgevers of Nolin Medisch. Op hetzelfde adres in Hoogezand zijn ook Binnenhof Projecten BV en Grafische Unie BV gevestigd. Het telefoonnummer van deze bedrijven is 0598 398800. Websites: nolin-binnenhofprojecten.nl – nolinuitgevers.nl

Een rondje Google (bijvoorbeeld dit verhelderende artikel over de strapatsen van Nolin) leert dat deze lieden (en soortgelijke klaplopers bedrijven) nog altijd met name ZZP-ers en MKB bedrijven geld afhandig proberen te maken.

De blog van Nolin (nolinuitgevers.blogspot.nl) geeft een verhelderend beeld van de modus operandi. Oplages van 1200, 2000, 3000 of 3500 exemplaren. Niets over feitelijke verspreiding (een palletje naar de organisatie in kwestie, en succes ermee). Een stortvloed aan websites, teksten en links. Rommelig. Kabaal. Mist.

Mijn probleem met Nolin c.s. zit hem niet in de organisaties waarvoor men zegt te opereren; stichtingen en verenigingen die een “goed doel” nastreven, veelal op lokaal niveau. Dat is voor een andere keer.

Het gaat mij om de manier van verkoop, waarbij op het sentiment (want goed doel) wordt ingespeeld en de tegenprestatie (oplage, doelgroep, bereik, wijze van verspreiding) schimmig blijft, plus de hijgerige, tamelijk agressieve wijze van cold calling.

Het is een interessant verdienmodel. Je benadert een non-profit organisatie om kosteloos een publicatie te verzorgen, strikt vervolgens een aantal adverteerders “om de publicatie mogelijk te maken”, en dat alles met winstoogmerk. Zo creëer je je eigen markt.

Wat te doen?

Wordt u gebeld? Meteen afkappen, nee, nee, nee (vermijd het gebruik van “ja” of “akkoord”), ophangen, en indien mogelijk blokkeren.

Oproep gemist? Niet terugbellen! (Het is sowieso in het algemeen niet echt verstandig om bij gemiste oproepen van onbekenden terug te bellen.)

Ligt er een opdrachtbevestiging of rekening op de mat? U zult nu toch zelf stappen moeten zetten. Anders staat er op een gegeven moment een deurwaarder (ook al zulk fijn spul) aan de deur. En als het voor de rechter komt, zal u verweten kunnen worden dat u zelf geen actie heeft ondernomen om erger (de rechtsgang bijvoorbeeld) te voorkomen.

Over acquisitiefraude

Op de site van de fraudehelpdesk vindt u een aantal tips en te volgen stappen.

Ik ben de dupe van acquisitiefraude, wat nu?

Als u facturen van een advertentiebureau ontvangt en achteraf het gevoel heeft te zijn misleid, dan is het advies om de factuur niet te betalen. Als u de facturen onbetaald laat, is het van groot belang om verweer te voeren tegen de vordering. Met andere woorden: u moet het advertentiebureau laten weten dat u het niet met de eis eens bent en vooral waarom niet.

– Verstuur uw verweer altijd via de aangetekende post of aangetekende e-mail. Zo kunt u aantonen dat u moeite heeft gedaan om het bureau uw standpunten mede te delen.
Vermeld nooit uw handtekening op uw correspondentie om eventueel misbruik te voorkomen.
– Lees goed de algemene voorwaarden en de getekende offerte/opdrachtbevestiging. Soms is het mogelijk om binnen enkele dagen (meestal acht) de overeenkomst alsnog te annuleren. Wees er op bedacht dat deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat het document is ondertekend geretourneerd.
– Wees er op bedacht dat het geven van een mondeling akkoord al bindend is. Ook het geven van een akkoord per mail is voldoende voor de totstandkoming van een overeenkomst.
– Als een onbevoegd persoon het document heeft ondertekend, de mail heeft beantwoord of een mondeling akkoord heeft gegeven, is er in eerste instantie geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Raadzaam is om desondanks verweer te voeren.
– U kunt de overeenkomst wellicht vernietigen op grond van bedrog en/of dwaling.
– Als u twijfelt aan de magazines/boekjes die worden uitgegeven door het advertentiebureau of de door het advertentiebureau geëxploiteerde websites, kunt u hen vragen om verantwoording af te leggen voor de wijze waarop zij hun taken hebben voldaan. Wanneer het advertentiebureau dit niet kan aantonen, kan de zogenaamde overeenkomst eventueel worden ontbonden op grond van wanprestatie. Zorg dat u dit standpunt goed onderbouwt en eventueel aanvult met bewijs waaruit de wanprestatie blijkt.
– Wees niet te geïntimideerd door dreigementen afkomstig van incassobureaus. Vaak werken deze incassobureaus samen met de advertentiebureaus en hebben zij geen bevoegdheden om bijvoorbeeld over te gaan tot beslaglegging. Wanneer u wordt benaderd door een incassobureau, is het raadzaam om uw verweer ook te richten aan het incassobureau..
– Het advertentiebureau kan naar de rechter stappen zodat de rechter over de kwestie kan oordelen.
– Rechters oordelen zeer divers in deze zaken. Het is van groot belang dat u altijd goed schriftelijk verweer heeft gevoerd en dat u een actieve houding heeft aangenomen in de zaak.
– Als u een (aangetekend) schrijven of mailberichten van het advertentiebureau heeft ontvangen en u reageert daar niet of pas heel laat op, is de kans groot dat de rechter u in het ongelijk zal stellen.
– Als u een faxbericht of e-mail heeft ontvangen die goed leesbaar en duidelijk is en u heeft deze ondertekend, zijn er rechters die oordelen dat de overeenkomst goed tot stand is gekomen.
– Een door het advertentiebureau opgenomen gesprek is weliswaar rechtsgeldig, maar veel rechters vinden dat een gedeeltelijk opgenomen gesprek onvoldoende is om aan te tonen dat er een overeenkomst is tussen partijen dan wel dat dit medium toch makkelijk manipuleerbaar is.

bron: fraudehelpdesk.nl

Voor meer informatie: fraudehelpdesk.nl. Op die site vindt u ook een overzicht van recente spooknota’s. Tevens worden de verschillende te volgen scenario’s beschreven, mocht u -als ondernemer- zijn benaderd door een acquisitiebureau.

Vanaf 1 juli 2016 is acquisitiefraude strafbaar. Maximale gevangenisstraf is 2 jaar. Dat betekent volgens mij twee dingen: 1) hoe meer melding en aangifte er gedaan wordt, hoe groter de kans dat er een serieuze aanpak komt; en 2) de oplichters zullen nog geniepiger te werk gaan om u uw zuurverdiende centen afhandig te maken. Of het prioriteit krijgt bij justitie is een tweede. Maar strafbaarheid is een dikke winst.

En dan nog dit

Telefonische verkoop is altijd een reden om in hoogste staat van paraatheid te schieten, en zeker als het om dit soort vage zaken gaat. Wees u er bewust van dat dit soort sujetten gehaaid, gepokt en gemazeld zijn. Zij weten precies wat wel en wat niet mag, en hoe ze u kunnen strikken. Ga dus niet zelf zitten knoeien, maar neem contact op met de fraudehelpdesk.

Op de overheidswebsite ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over fraude en misleiding, en links naar sites met gerichte informatie.

Bovenal, laat u niet gek maken.

U bent gewaarschuwd.
Antal


Aanvullingen:

20/01/2017
Nu heette de meneer “Bakker”. En was het telefoonnummer 0598 788524 (0598788524). Over de basisscholen. Nummer geblokkeerd.

14/03/2017
0598 788529 (0598788529). Beller in kwestie begon niet meteen te praten, dus meteen opgehangen. En weer geblokkeerd.

20/03/2017
Het begint vervelend te worden. Nu wordt er “anoniem” gebeld. De man gebruikte de bedrijfsnaam “Nolin“. Afgekapt, opgehangen.

12/05/2017
Met het oog op de toegenomen bezoekersaantallen op deze pagina heb ik het artikel flink uitgebreid, mijn woordkeuze aangepast en aanvullende informatie toegevoegd.

Ik zet de reacties open, voor het geval u meer informatie of nog andere telefoonnummers, aliassen en bedrijfsinformatie hebt. Houd het netjes a.u.b.

14/08/2017
Enkele redactionele aanpassingen.

26/02/2020
Reacties uitgezet.

2 reacties

 1. Geachte meneer Adriaanse.

  Dank voor de verwijzing naar mijn blogartikel over Nolin Uitgevers.

  Toen ik dat blogartikel over Nolin en haar slinkse werkwijze schreef kon ik niet bevroeden dat er heel veel bedrijven door Nolin benaderd worden voor het plaatsen van een advertentie. Uit het grote aantal bezoekers van mijn blogartikel over Nolin (anno 04 januari 2018 cumulatief al 5.405 views) kan ik dat o.a. afleiden.

  Wat mij verbaasd is dat de Fraudehelpdesk toen ik contact met hen opnam zo “laconiek” reageerde, tja als degenen die zouden moeten ingrijpen zo “laconiek” reageren geen wonder dat bedrijven als Nolin door kunnen gaan met hun slinkse werkwijze.

  Goed dat ook u uw wederwaardigheden over Nolin op uw website heeft gezet.

  Meneer Adriaanse het beste.

  Groet Gerrit Hartholt.

  1. En u bedankt voor de heldere uiteenzetting. Hopelijk helpen onze inspanningen om mensen te behoeden voor het zakendoen met Nolin en consorten.

   Ik vermoed dat het probleem met de praktijken van Nolin vooral is dat het geen pure oplichting of acquisitiefraude betreft. Het is een handig handeltje, met een -inderdaad- slinkse werkwijze, op en over het randje van misleiding. Voor zover ik kan nagaan, houden ze zo de schoorsteen al zo’n dertig jaar rokende. Zeer bedenkelijk.

   Tja, en de Fraudehelpdesk… Uiteindelijk ook niet veel meer dan een tandeloze waakhond. Ze geven advies, tips, informatie en verwijzen door.

Reacties zijn gesloten.